Ordlista /

Häftlimning

Enkellimning vid vilken materialet monteras först sedan vattnet i limskiktet i det närmaste har avdunstat.