Ordlista /

Designbrunn

Normalt en väggnära brunn men kan också vara en spärränna.