Ordlista /

Rörenomföringshylsa

Rörgenomföringshylsa är vanligtvis ett PP-rör. Hylsan ska ha en slät yta för anslutning mot tätskiktet.