Ordlista /

Fukthalt

Vikt av förångningsbart vatten per kubikmeter material.