Ordlista /

Fuktkvot

Viktprocent fukt räknat på material i torrt tillstånd, anges i procent per kg.