Ordlista /

Bom

Defekt hos golv som uppstår när vidhäftningen mellan två skikt har upphört, till exempel mellan underlag och ytmaterial.