Ordlista /

Avjämningsmassa

Cementbaserat spackel som används för golvavjämning och vid fallspackling i tjockare skikt.