Ordlista /

Migrering

Kemisk kulörförändring hos produkt genom kontakt med och påverkan från annan produkt.