Ordlista /

Keramiska plattor

Endast ytskikt ej tätskikt.