Ordlista /

Undergolv

Stomme, bärande golv, som utgör underlag för golvbeläggning. Se även bjälklag.