Ordlista /

Tätskiktsmassa

Boverkets benämning. Motsvarar vätskebaserat tätskikt.