Ordlista /

Vattenbeständighet

Förmåga hos ett material att motstå påverkan av vatten.