Ordlista /

SS-EN 1253

Standard – europanorm som golvbrunnar ska vara testade enligt, Avlopp - Brunnar för byggnader (tidigare NKBs produktregelnummer 17).