Ordlista /

Ångspärr

Materialskikt avsett att hindra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion.