Ordlista /

Klämring

Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen så att läckage och kapillärvandring förhindras.