Ordlista /

Spackel

Används för bland annat finspackling av väggar och golv i tunna skikt.